Op het eiland dat Columbus ontdekt, wonen Amerikaanse Indianenstammen. De Europeanen dwingen de Indianen tot slavernij. In de Bijbel kunnen we lezen dat er al rond 3500 voor Christus slaven zijn. Ook in het Oude Egyptische rijk, de Griekse oudheid en in het Romeinse rijk kent men al slaven. In de eeuwen na de Romeinse overheersing tot ongeveer de vijftiende eeuw wordt de slavernij wel minder, maar ze verdween nooit helemaal. In de achtste eeuw zijn het Berbers (een volk in Noord-Afrika) die karavanen naar West-Afrika organiseren en zwarte slaven mee terug nemen.

In de vijftiende eeuw beginnen de Portugezen met hun ontdekkingsreizen richting West-Afrika. Zij maken gebruik van de al aanwezige Afrikaanse slavenhandelaren om paarden, zijde en zilver te ruilen tegen slaven. Om de nieuwe werelden op te bouwen is veel arbeidskracht nodig. Zo worden van het begin van de zestiende eeuw tot en met het einde van de negentiende eeuw meer dan 10 miljoen Afrikanen uit West-Afrika naar Zuid-, Midden-, en Noord-Amerika verscheept.

Deze reis was zeker geen pretje. Ook jij staat op het punt om deze reis te maken. Het schip waarmee jij de reis maakt gaat via Ghana in Afrika naar het Caribische eiland Curaçao. De reis heeft als doel slaven op te halen in Afrika en over te brengen naar Cura¨ao waar ze worden verhandeld. Een groot gedeelte van de slaven wordt daarna naar Suriname gebracht. Door het maken van deze reis krijg je een globale indruk over hoe een slavenreis verliep, hoe het was om als slaaf op een slavenschip te zitten, hoe het was om verhandeld te worden en hoe het was om als slaaf te leven.

In Groot-Brittannië krijgt het verzet tegen slavernij en slavenhandel vorm vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw. De Britse abolitionisten (afschafbeweging) slagen er in om de handel in slaven vanaf 1807 te laten verbieden. Door middel van verdragen weten de Britten ook andere Europese landen te bewegen om de handel stop te zetten. Willem I tekent het verdrag namens Nederland in 1814. De feitelijke afschaffing van de slavernij kent nog een lange geschiedenis. Denemarken deed het in 1803, Groot-Brittanni‘ in 1834, Frankrijk in 1848, Nederland in 1863, de Verenigde Staten in 1865 (na afloop van de burgeroorlog) Portugal in 1869, Spanje in 1886 en Brazilië in 1888. Daarmee zou echter slavernij niet van de aardbodem verdwijnen. Ook vandaag nog worden, vooral in de zogenoemde Derde Wereldlanden, mensen in feitelijke slavernij gehouden.Zwarte slaven worden desnoods met geweld tot activiteit gedwongen. Velen kwijnden weg onder de erbarmelijke omstandigheden.

klik hier om het venster te sluiten